<f75r.P.1;F> T>chedykary - okeey qokar shyk chedy qotar shedy -

<f75r.P.2;F> dain shey ly - sshe ol qol chedy chedykar chekeedy ror -

<f75r.P.3;F> qokain chal - or chey qey kain sheeky ltain olkar or -

<f75r.P.4;> dackhy lkamo - ykeey lshey kal dy shey or shey qokeedy -

<f75r.P.5;F> shey kar chey - ckhey r ain ol ol sheedy qokeey qoky -

<f75r.P.6;F> T>chey keeor olky [sal okeedy] dar okey qokain chcthy qokeedy qoky -

<f75r.P.7;> T>chedy qokshdy [dally ychey] ytain chedy qokar chy lol chedy qoky -

<f75r.P.8;F> s or chey qokardy [sols daro] dcheckhy qokain chckhy lshedy okeedy -

<f75r.P.9;F> qokchdy chcthy lo [ychty] qokedy qokan sheckh qokar ol chedy sar -

<f75r.P.10;> dshor qotar chdy [saino] shey qokain chckhy dy otey tedy l chedy -

<f75r.P.11;F> qokeedy qokain oly [saldy] qokeedy dy qokal okar shedy dar chekam -

<f75r.P.12;F> ssheckhy qokal oly [dainy] shey r ol cheey shey dy ol shedy qoky -

<f75r.P.13;F> T>chedy keedy qokedy - qokedy qokedy qokedy qokain olshedy -

<f75r.P.14;F> sain al keeshy qokain dy - olshedy qokain chckhy qokain otar aly -

<f75r.P.15;F> s ain qokain qol keeoly - saiin chedy sol or shedy okchdy qoky -

<f75r.P.16;F> dshedy qokar sheedy l ch - sho kain chy okshedy qokain chedy -

<f75r.P.17;F> T>chedar shetchy lshedary - dal shal shy kol shedy qokam -

<f75r.P.18;F> s ol sheedy qol shedy qol - otain char s ar oly -

<f75r.P.19;F> qokshedy qol shey qoky - shey ithey qokain ar -

<f75r.P.20;F> ry shey qor chey lchey lo - ydain shey qokain -

<f75r.P.21;F> oqokain chey qckhsy or - ysheor ol lor am -

<f75r.P.22;F> odar shey qokain chedy - or shey kar chedy rar -

<f75r.P.23;F> T>chey kshey qokeey qokal - sshey qol chedy qokam -

<f75r.P.24;F> qokain olkeey qolkar y - sain checthy lor ol -

<f75r.P.25;F> sain shckhy qokeedy shy dy - qokeedy lchedy ram -

<f75r.P.26;F> dain ol sheol dain ol qoly - dar amy =

<f75r.P.27;F> T>dalshor shtol qoty tshar shedy okaldy dar otar otedy dy rol -

<f75r.P.28;F> tchedy tchedy qokeey sol ol dair shecthy qol l sheedy qokeedy lol chedy -

<f75r.P.29;F> dain chkal dy lo lkaiin ol okeedy qol dain olchey qokeedy chedy qotan -

<f75r.P.30;F> qo dain cheeky qokey qokain cheky qokal dain chedy okalol shedy okar olo m -

<f75r.P.31;F> dshedy qokey chckhy qokar shedy chey qoked qokedy daldy =

<f75r.P.32;F> T>olshy dal shedy qokain dar chsdy shedy qotar shedy ldy -

<f75r.P.33;F> qokeey l shedy qo l chedy qokain chcthedy ltedy dar o m -

<f75r.P.34;F> s olkedy okal dar oty okar otar ol kain olkedy -

<f75r.P.35;F> qokain sheety qokain dar das shedy qokain ol dy -

<f75r.P.36;F> sol keedy qokeedy qokey okar otar dar dar dy -

<f75r.P.37;F> qokedy dy sheety qokedy qokchdy qokechdy lol -

<f75r.P.38;F> qokeedy qokeedy qokedy qokedy qokeedy ldy -

<f75r.P.39;F> yshedy qokeedy qokeedy olkeedy otey koldy -

<f75r.P.40;F> dar shedy qokain shedy dal keedy r shed -

<f75r.P.41;F> s okeedy qokeedy oteedy qoky dykeedy s y -

<f75r.P.42;F> dshedy qokedy qokeedy qoteey qoteedy dar -

<f75r.P.43;F> yshedy chekar oldy qokain chkar otar oldy -

<f75r.P.44;F> dchedy s ain okedy qokedy otedy okoldy otar otam olaiin ch dar dy -

<f75r.P.45;F> sshedy shckhy qokey okedy sarol oty otedy qotedy otedy okaiin -

<f75r.P.46;F> qokey qokedy sheol qokedy dain shedy otol chedy olar =

<f75v.K.1-5;U> s l l o r [s]

<f75v.P.1;U> T>chedar otchedy qokedy otchedy qotdy - dain chetar chcthhy qotam -

<f75v.P.2;U> sor sheky qokain okal dal ol chedy - daiin ch ckhy lkar chckhy r om -

<f75v.P.3;U> dl shckhy kain olchey qokain dal y rd - dl shedy qoteedy cthedy loly -

<f75v.P.4;U> qokchdy qokal dal ol chety lchdy - shedy ched otedy qotedy otar -

<f75v.P.5;U> qokeed chedy ky okedy lchedy dar omy - dchedy dar olchedy otedy qoko [s] -

<f75v.P.6;U> qokedy r shey qol chey ol chey keed - sol key dykedy qokal dar oly -

<f75v.P.7;U> ocheain cheedy qokal dain sheeky qoky - s shedy tedy otedy tedy taral -

<f75v.P.8;U> qol sheckhy qokedy qokedy qokaly - s or chedy qoky olshty qokydy -

<f75v.P.9;U> s al ol olain olkey ol shed qokaly - qokas chedy qokain ty lshdy qo -

<f75v.P.10;U> odchedy qolshdy shokshdy qokain * - or shedy qolol keedy qokalom -

<f75v.P.11;U> sal shed ykain qokain sheckhy ld - s aiin ckhy lshedy =

<f75v.L1.1;U> okshy -

<f75v.L1.2;U> sar al =

<f75v.L1.3;U> dokol -

<f75v.L1.4;U> darol =

<f75v.L1.5;U> dal dy -

<f75v.L1.6;U> dal shd =

<f75v.L1.7;U> dalkar -

<f75v.L1.8;U> qokal =

<f75v.L1.9;U> dly -

<f75v.L1.10;U> ory =

<f75v.L1.11;U> oty -

<f75v.L1.12;U> lchy =

<f75v.L1.13;U> dary -

<f75v.L1.14;U> dal =

<f75v.L1.15;U> daldy -

<f75v.L1.16;U> qoted =

<f75v.L1.17;U> rkal -

<f75v.L1.18;U> ykedy =

<f75v.P.12;U> T>ol sheor qokal dar olked orol kchey otain olchey okar sheky dedy kedy -

<f75v.P.13;U> qo qokeey olkain qol sheedy qokeor sheedy qokal or chey qokar ol aiin -

<f75v.P.14;U> d lshedy qokain dal qol qol ol sheedy cheey dal ol sheey qokain olol -

<f75v.P.15;U> s al shedy qokain shey qoin ol shey ol shey qoky qol cheey chl or sheylo -

<f75v.P.16;U> o l sheey qolshey qokain okaiin char or =

<f75v.P.17;U> T>okain okeedy or chesy s ol shey qokeey qotedy olkedy chey tal dy qol -

<f75v.P.18;U> ol shees ol sheckhy qokain ol chedy qol chedy qol keey qolchedy chealy -

<f75v.P.19;U> y shey qokar olchedy qo r oiin okeedy qokeed qokeey qokeey otey qoky dy -

<f75v.P.20;U> ychey qotain sheckhy qokedy qokedy lsheckhy qokain dal tol olchedy -

<f75v.P.21;U> qokain olsheey qokain dar ol shedy qokedy qokeedy qotar olshedy oldy -

<f75v.P.22;U> qokeor chedy shckhy dol ycheedy saino ol cheedy qokar otar dal daiin -

<f75v.P.23;U> T>or shey okain chedy qol sheol olchedy =

<f75v.L1.19;U> olkchy -

<f75v.L1.20;U> otoly =

<f75v.L2.1;U> otal opal =

<f75v.L2.2;U> okchy lol =

<f75v.L2.3;U> olol =

<f75v.L2.4;U> ytedy =

<f75v.P.24;U> kolkedy qokedy qoky ltchdy qotchdy lol -

<f75v.P.25;U> otshey qolkchy lchdy s oiin ol oteedy -

<f75v.P.26;U> ykeechy qokeedy daiin ol olsheey qoly -

<f75v.P.27;U> otedy - oteey qol chey qokey oldy olyly -

<f75v.P.28;U> oteey - s shey qol dy qokar shey ldy -

<f75v.P.29;U> qotedy - qokal dain dain o qoky daiin -

<f75v.P.30;U> okedy qeky tedar oly - okal sheedy qoteedy qokeey ly -

<f75v.P.31;U> s ol chedy s olkedy - ykeedy qokain otain shety -

<f75v.P.32;U> qokeedy qokal olkal - o cthey shedy otol chckhey ldy -

<f75v.P.33;U> okeshey olkedy olkedy qol chey -

<f75v.P.34;U> qokey olchedy otey orol =

<f76r.L.4;F> s =

<f76r.L.6;F> d =

<f76r.L.8;F> q =

<f76r.L.11;F> s =

<f76r.L.14;F> o=

<f76r.L.17;F> l =

<f76r.L.21;F> k =

<f76r.L.24;F> r =

<f76r.L.29;F> s =

<f76r.R.1;F> T>otchokor chckhdy otshdy qolt chcthdy otshey qotshy otchdy sain as y -

<f76r.R.2;F> dshedy qotd dy ar cthar chet dain okain qokeor shedy qol ain sheal s qokeey -

<f76r.R.3;F> yshey qokeey qokey qokeed okedy shky qotedy otedy shol qoty ol chedy aiin y -

<f76r.R.4;F> qokedy qokeey or ar or chkarol otey qokedy lkedy chdy qokchdy qokal chdam -

<f76r.R.5;F> sol chedy qokeedy qotchedy qokeeo rol shedy qokedy sheey okees al al chedain dar -

<f76r.R.6;F> qo aiin ches okeedal qoked qokeey shedy chey lkeedy okey dar aiin chekain aldy -

<f76r.R.7;F> shed al shckhy s ain chcthedy ain olkeey lkar ain otchy lkain chedy dar daly -

<f76r.R.8;F> qotedshedy qorain oteedy chedy ol chdy r aiiin chckain dain chckhy sal oty -

<f76r.R.9;F> sol shedy qool qctheed shdy qo ol keey dain saiin s ar shedy qokeor okeedy -

<f76r.R.10;F> qokeedy checthy chckhey okal okaiin sheckhey okeedy otey dal y kal chedy sar -

<f76r.R.11;F> chor shedy qoked okees al ar aiin ar ain chckheed l chedy shedy qolair chedy -

<f76r.R.12;F> qotes chedy shckhy qokeey okeey kain checkhy qokeedy qotey qotain chekear -

<f76r.R.13;F> chey chckh shey qeeey chol lkain shedy qokeedy okain chedy okeed qokal oro -

<f76r.R.14;> dcheedy qo lchey qokeey qokeey chedy qo kar shedy shedy lshedy qolchedy otedy l-

<f76r.R.15;F> dshedy qo chedy lchedy qokey qolchey qotain chckhy shckhy lchar okar alchdy -

<f76r.R.16;F> qokchsdy okeey lchedy qo olain ot shedy qotaly dar s ain shedy oleeed -

<f76r.R.17;F> sheedy qokedy chedy chedy qokain chckhy olchy l ain shedy olain chedy qokey -

<f76r.R.18;F> dalshedy qol sheedy qokaldy chety dain alolor olain chedy shecthy qokeey lor -

<f76r.R.19;F> qalain chey qokeey lchedy chckhy chey ky chey qolal lkl chey lchedy chey l laiir y -

<f76r.R.20;F> shedal shey qokey qolchedy qolain ain chey qokaiin okain cheedy lchey l oly dy -

<f76r.R.21;F> s ain sheey chear ol aiin chodaiin qokaiin chey qokalchey dal chdy dal ytal -

<f76r.R.22;F> qokar shedy shedy qokar shedy qokain dar shey lshcthy okar okain y l aiin y -

<f76r.R.23;F> dar chey cheo l chey shcthy chedy qo qokey dalaiin sheeky qokain olky sain chy -

<f76r.R.24;F> cheo r ain okaiin dain chey dal shedy qokaiin cheo l shy chedy rain chedy shy -

<f76r.R.25;F> qokedy lkey kal shedy qotchey qol tchedy okchy chckhy shey lol r al sheey dar -

<f76r.R.26;F> cheor shey qo al kal shedy shedy shey shedy ollchy shlches shcthy sain oly -

<f76r.R.27;F> sain shedy lshey qokal chcthy okeo lor cheol otar chedy qol chcthy chckhy -

<f76r.R.28;> qokal shedy sheol cheol alshy chol chdy talor ol alor chol okey r ar oly -

<f76r.R.29;F> oteey lchey chey olsheol qokal chal =

<f76r.R.30;F> T>olalchdy tsheedy otchedy qokar yksheol qokeedy oty lshed chtsheedy ytal -

<f76r.R.31;F> qolchey shckey qokey l chy otchey dain shdy qokedar olchdy sor oty dy lchedy -

<f76r.R.32;F> sain ar okedy lcheey qokey shckey otedy qokal shey qoky dain chedy qok chdyl -

<f76r.R.33;> dain chey lsh daiin chey l chedy qolain qotal shedy dy shecthy otal am -

<f76r.R.34;> sor shey qokey qokar sheealdy chol oly chaly lol chdy =

<f76r.R.35;F> T>oleedaran shckhy qoty ykar alol lkaiin ol shedy otain okar otar kolty -

<f76r.R.36;F> y sheedy qo or okain shey qokaiin okeedy qochy as ain sheey chckhy -

<f76r.R.37;F> dain shear okedy otedy okedy lchedy chedy okar chedy otar ain -

<f76r.R.38;F> dain chckhy araiin sheey qockhey olchdar sheey otedy olain oky -

<f76r.R.39;F> saiin shckhy lkeedy qoky okain ytain oteedy okedor shedy qokal -

<f76r.R.40;F> saiin olaiin oky shol sain oky lkar chedy lkar al loral -

<f76r.R.41;F> T>chedy c* sal dol shdy olkedy qokaiin otal rory =

<f76r.R.42;F> qkor shedy shey keedy sal raiin otchdy dar chedy qotchedy ror ol -

<f76r.R.43;F> ol sheed qokedy qokeedy qokedy lkedy lsheedy okar shedy otain -

<f76r.R.44;F> saiin qol shedy ol chedor chal shed qoteedy dshedy okal chedyl -

<f76r.R.45;F> dal or chedy qolaiin okedal olchedy chdal olchedy choly aiin y -

<f76r.R.46;F> sain sheey or ar al solshey okeedy ldaiin checkhey okedalor -

<f76r.R.47;F> qokaiin ol shedy qokeey or shdy =<f76v.P.1;F> T>olarar okor otcheey yteey otchaly lshedy qokchdal lkodal otako rols -

<f76v.P.2;F> s shedy keedy cholkeeey otedar okor shedy chedy qokeedy oly shey qo yky -

<f76v.P.3;F> dchedy qokeedy oteedy chedaiin chey qokeedy olkedy ror oteedy okal -

<f76v.P.4;F> s alkeey sor shecthy daiin okar chtchedy ctchy oty olor otchy r alchl -

<f76v.P.5;F> s otain okain chcthedy qoteed y kedy okedy chedy otedy teyteg -

<f76v.P.6;F> qotees olkeey okeedy qoeeedy chckhey sheor aiin otar cheedy lchedy -

<f76v.P.7;F> doteey qo okaiin oteedy otedy cheolchdy okeedy otedy qokedy okedar dy -

<f76v.P.8;F> qokeedy ochedy roiin sheedy qokeedy okeedy olor okeedy qol keeey r al -

<f76v.P.9;F> sheor chey ral cheey r al cheedy =

<f76v.P.10;F> cthdor shedal qotchdy dshedy shedy tchedy lsheetal shecthy daiin dy -

<f76v.P.11;F> cheor sheedy daiin oekeedy qokeey qokedy oteedy shedy qokedy shedam -

<f76v.P.12;F> sol sheol sheey lteedy qokeedy qotal chedy checthy otedeey qokal chedy deey -

<f76v.P.13;F> saiin sheedy qol sheedy okeeedy qoteedy chedy qotedy oleeedy qoteedy lo -

<f76v.P.14;F> qokeedy qol cheedy otedy cthedy otedy qoteedy shcthedy qoeekeedy deedy -

<f76v.P.15;F> tchedy lsheedy chedal chedy checthey =

<f76v.P.16;F> T>olshdal otedair otshedal qokedy shedy kschedal tsheokeedy oshe tols -

<f76v.P.17;F> sar olkeey shok aiin sheol ol otedy qekchdy qoeeedy qokedy lkedy chdy -

<f76v.P.18;F> lshey qockhedy qodeey qolkeedy qokedy chol chedeeey daiin olkedy -

<f76v.P.19;F> or ar sheey otar shedy otchedy checkhey olchedy checkhy sheckhy lky -

<f76v.P.20;F> dol sheetey qokedy ol checkhy lshedy qokeedy cheedy qokeedy shl l oiiin* -

<f76v.P.21;F> cthedy oteol chdar chckhy chees salkeedy chey lcheedy lchedy qoteedy -

<f76v.P.22;F> s ol shey qotedy chey dytey teedy lchey qokedy chedy l al chedy l chedy -

<f76v.P.23;F> dchedy qokeedy qoteey qokol shedy shedy chedy olcheain shetey saiin -

<f76v.P.24;F> qokeey lsheey dal lchedy olshey =

<f76v.P.25;F> T>shealdy otalshedy qokshedy qokedy dor shey otchedy dal rokcham -

<f76v.P.26;F> dshol qokaiin ches daiin checkhy oteoldy qokeey chckhyd l or aly -

<f76v.P.27;F> daiin shckhey qokeedy saiin chek ain r ain o kan chlaiiin -

<f76v.P.28;F> saiin sheckhy cheo l chey qokedy sair sheckhy lkeedy lchedy -

<f76v.P.29;F> sas sheedy qokeedy qolkey lchdy rchees shees al shes okaiin alaldy -

<f76v.P.30;F> tchedy lshee s aiin chees tchy rshed chkaiin sheky shtal cheedy ls an -

<f76v.P.31;F> sair shek aiiin shcts aiiin shety otey okaiin otedy qotar chedy -

<f76v.P.32;F> tain sheey qotain chedy qokaiin chedy taiin chckhedy otol oty -

<f76v.P.33;F> saiin otaiin shckhedy =

<f76v.P.34;F> s ak aiin okeedy chedy qotain cthey otcheey oty s aiin otary -

<f76v.P.35;F> ychees alchedy qokeedy lshedy tol chedy lchedy qoky saiin olor -

<f76v.P.36;F> daiin cheol teey lshety okeey qeedy -

<f76v.P.37;F> qoeedy lchedy cheeb ol oiiin chchky shekeey qokey qoky saiin sy -

<f76v.P.38;F> saiin chedy shedy qokeedy lol s aiiin qokain chey r al r aiin dl -

<f76v.P.39;F> schey lshedy qokaiin shedy okedy san ol keedy rar qoky dedy -

<f76v.P.40;F> sol shedy qoky daiin shedy chey qokaiin cheedy qo char aiin -

<f76v.P.41;F> sol shey chedy qokedy chedy qol r aiin shedy =

<f77r.X.1;V> darchdar =

<f77r.X.2;V> olkchs =

<f77r.X.3;V> otedy =

<f77r.X.4;V> otork =

<f77r.X.5;V> oto* =

<f77r.X.6;V> dchdy =

<f77r.X.7;V> s oral =

<f77r.X.8;V> dotedy =

<f77r.X.9;V> otchdy =

<f77r.X.10;V> otolaiino =<f77r.P.1;F> T>ol dar air ol qokol chey qotchedy qotchedy dylches olkedy loly -

<f77r.P.2;F> tol chd ar shey qotaiin qotedy qokol chdy qokain chetey sal -

<f77r.P.3;F> qoteedy qokaiin shedy chol shedy shcthey qokeedy oteedy cham -

<f77r.P.4;F> solteedy qoteedy qodeedy shedaiin chedy shedaiin shealol ched -

<f77r.P.5;F> qokeedy qol sheedy shol tedy chedy lsheedy qokedy qolal chedy -

<f77r.P.6;F> s okcheey sain sheeol qoteedy qokaiin shedy qokeedy qotedy -

<f77r.P.7;F> qokeedy shedy qotol shedy qokaiin sheety qokeedy lchedy lol -

<f77r.P.8;F> s shedy qotaiin chedy qokaiin shedy qolcheedy qokeedy lol -

<f77r.P.9;F> qoteedy qoteedy qokedy sheed qeey saiin sheety qokeedy lol -

<f77r.P.10;F> daiin cheedy lshey qol ar chees sheckhedy qol cheedy qotaiin -

<f77r.P.11;F> qokeedy lchey lsheey qokeedy qokeedy qokar qokeey l aiin chey -

<f77r.P.12;F> qotain sheal qokeedy qoteey qokain sheey qotedy dalchedy -

<f77r.P.13;F> chedaiin shedy qokeedy qokedy qokeey chedy shear olaiiny -

<f77r.P.14;F> qoteedy al lchedy r oin chy chedaiin cheey okedy qoky -

<f77r.P.15;F> sheoky qokaiin chedy l chedy olshedy qokeedy chedy qokal -

<f77r.P.16;F> daiin dol shor cthey ltcheol shear qolchy =

<f77r.P.17;F> otedy qokor shedy qokal shedar dal chedy daror -

<f77r.P.18;F> qoteedy qokeedy qokaiin chcthy lchedy qokaly -

<f77r.P.19;F> solchedy qokain okaiin shedy qokeedy qotedy -

<f77r.P.20;F> olchey qotey qokain olcheedy sar lom -

<f77r.P.21;F> saiin cheeol qokeedy qokeedy qotal -

<f77r.P.22;F> qokaiin chckhey s aiin qolkain cheeky lol -

<f77r.P.23;F> qokain chckhy qokeey qotedy qotedy qotary -

<f77r.P.24;F> qor ain cheol ol chealor cheey qetaiin dary -

<f77r.P.25;F> daiin chedy qol keedy qoteeedy sar oiiiin cheety dy -

<f77r.P.26;F> qokaiin shedy chedy qol chedy qokaiin qokaiin checkhy raiin -

<f77r.P.27;F> solkeey okaiin chedy qokain sheedy qokaiin chedaiin chealy -

<f77r.P.28;F> dshedy tchedy qotain chedy dolchl qokeedy qokal olchey -

<f77r.P.29;F> teeolain chey qoteedy qokain cheedy cheey lchedy =

<f77r.P.30;F> T>ol shedy qoeedy qokaiin chcthey qol ltaiin shedy qol -

<f77r.P.31;F> olaiin cheey sheckhey lsheey qykaiin sheedy laiin -

<f77r.P.32;F> daiiin ol eeedy okaiin sheeol qotaiin shody qoty -

<f77r.P.33;F> daiin sh qol chey qotedy qotal r ain chl r arol -

<f77r.P.34;F> qokeedy qotedy qokeedy qokeedy qokeey r aiin al -

<f77r.P.35;F> d chee ol cheedy qotaiin qoteedy qotedy raiin -

<f77r.P.36;F> sheey qetchedy qol cheedy qokear cheey loly dy -

<f77r.P.37;F> qokaiin ches lchear dal chr sl s ain ol r aiin lod -

<f77r.P.38;F> daiin chlchtsheey tal cheol dam ar otey daiin -

<f77r.P.39;F> y sheey dal saiirol sal dalo tain dary dalo -

<f77r.P.40;F> sodar oloky =<f77v.L.1;U> okain ykol =

<f77v.L.2;U> olkeedal =

<f77v.L.3;U> orchedal =

<f77v.L.4;U> otol shedy =

<f77v.L.5;U> otolor =

<f77v.L.6;U> saroral =

<f77v.L.7;U> oleoeder =

<f77v.L.8;U> okalo =

<f77v.P.1;F> qetedy shedy qotol odal chal dar qotshedy qotedy qotedy qokedy dal -

<f77v.P.2;F> olshedy qolsheedy qy rchr ycheedy okedy lshedy chr shdal chedy qolky -

<f77v.P.3;F> qokeeey shedy qokeedy qodykey qokedy rsheedy taiiin sheol teedy yry -

<f77v.P.4;F> dcheol kshey qol chshy cheol olchedy ol chs ol sheedy qokedy chedy -

<f77v.P.5;F> tchedar ol ain checkhy sal shedy qokal chedy qokedy qol shedy lol -

<f77v.P.6;F> qockhy dol chdy dsheedal qokal chedy dal shedy qokeedy dal ol chy -

<f77v.P.7;F> lchedy shedal qokedy okal chedy qokal shedy chedy qol chdy lam -

<f77v.P.8;F> sor sheol chdy qokeedy dar shedy chedy qokal chedy qokey lshedy dal -

<f77v.P.9;F> dar cheedal qeedy qeedeey olchey lchey qedy or cheey qol rar ar -

<f77v.P.10;F> qol kaiin shey =

<f77v.P.11;F> tedal daiin okaiin shedy qokedy qokain otedy dary -

<f77v.P.12;F> olchedy qol shedy qokchedy qokeey daiin olol -

<f77v.P.13;F> qokaiin sheol ekedy qokey qokal dal daly -

<f77v.P.14;F> qor aiin shey qokaiin chal aiiin chedy qol -

<f77v.P.15;F> daiin sal chedy qokedy qokal shed keoly -

<f77v.P.16;F> qokal s alchedy shey tchor qotas olky dar ory -

<f77v.P.17;F> dalchey qol chedy oqokain olkaiin chckhy qokal dar -

<f77v.P.18;F> qokal chees ol shedy doraiin ol qoky ches ol dal -

<f77v.P.19;F> daiin sheekey qokeedy daiin dail qokedy qotedy rol -

<f77v.P.20;F> lchor oiiin shedy qokaiin saiin dal sheedy qokedy ral -

<f77v.P.21;F> dairol shedy rchy sheor qokedy qoky chckhy qokchy ldol -

<f77v.P.22;F> tshedy qokain chedal kchedy cheky s ain chedy qokain ol -

<f77v.P.23;F> y chedy qotedy qoked ol sheor olchdy =

<f77v.P.24;F> tcho dchy lshedy daly dal dsheedy tcheol lkol ol cheedy qoty -

<f77v.P.25;F> shey ol sheey qokedy lchedy qokaiin dal daiin chedy -

<f77v.P.26;F> qoar shedy qokaiin shcthy qotedy rchr oltedy lchy -

<f77v.P.27;F> y cheey qolshedy qokal chedy qokaiin checkhy qokal -

<f77v.P.28;F> qokaiin cheky rar chedy qokal dar y qotal dal r ain -

<f77v.P.29;F> s ol kchedy shar ytal dy dychedy lkchey qokedy rched -

<f77v.P.30;F> tcho r sheey qokain qokain sheol qokeedy qokal dary -

<f77v.P.31;F> qotchy qokal shedy qokedy lchedy qokedy qol r aiin chey -

<f77v.P.32;F> schedy qotar sar ol sheedy qokain cheey r aiin daiin shey -

<f77v.P.33;F> toldal shedy qokedy qokain dolcheedy rolchedy qokedy -

<f77v.P.34;F> dcheol kchedy saikhey qokal qokal shedy sholdy qokal dar -

<f77v.P.35;F> qokeey r al chdor cheey qokaiin saiin shedy qokeedy qokam -

<f77v.P.36;F> chedy lchedy lkaiin dy qokal dar chdain ldchey ol r aiin oldy -

<f77v.P.37;F> tcheey qokeey qokal lchedy cheol kaiin okol =

<f78r.X.1;V> okchdldyo =

<f78r.X.2;V> okchdy =

<f78r.X.3;V> dar aloikhy =

<f78r.X.4;V> dchedaly =

<f78r.X.5;V> otaro dlery orary =

<f78r.X.6;V> okar al =

<f78r.P.1;F> tshedar shedy qotchedy qokedy dy qokol oky -

<f78r.P.2;F> qokeedy qokedy shedy tchedy otar olkedy dam -

<f78r.P.3;F> qckhedy cheky dal chedy qokedy qokain olkedy -

<f78r.P.4;F> yteedy qotal dol shedy qokedar chcthhy otar dor or -

<f78r.P.5;F> qokal otedy qokedy qokedy dal qokedy qokedy s kam -

<f78r.P.6;F> dshedy qokedy okar qokedy shedy ykedy shedy qoky -

<f78r.P.7;F> schedy keedy qokedy chckhd qokain chedy qotedy dy -

<f78r.P.8;F> dshedy deedy qokeedy otedy otal tedy otey ol aiin -

<f78r.P.9;F> qoky okeedy sheety qoteedy otey shckhedy sokol or -

<f78r.P.10;F> dor shekedy qokol kechdy otedy ol tedy chckhedy -

<f78r.P.11;F> qokedy ol kedy qokain okedy kedy tol dy qoteedy dy -

<f78r.P.12;F> s or checkhy or chckhdy dol kedy qokededy qokan ol -

<f78r.P.13;F> d chckhedy qokchdy qokedy okedy dal or okeed olkain -

<f78r.P.14;F> qokol oted okain ched or alory -

<f78r.P.15;F> soiin kar kedy tchey* tchdoltdy -

<f78r.P.16;F> ol chedy qokain dar ar okain -

<f78r.P.17;F> y ches aiin okeedy qokain chl -

<f78r.P.18;F> sol shedy dal shdy qokychdy -

<f78r.P.19;F> lchedy qokain cheeky l okedy -

<f78r.P.20;F> yched qokain daiin chckhdy lr -

<f78r.P.21;F> s ain sheor ol kchdy roiin okeedy -

<f78r.P.22;F> qokeedy kedy qokeey qokedy olol -

<f78r.P.23;F> sokeedy keol loroin olkeey r aiin -

<f78r.P.24;F> sol shey kary ar shedy qeedar ain aol -

<f78r.P.25;F> daiin chckhal daiil oldy =

<f78r.P.26;F> T>o rain ol qokeedy kchol tchal olkee ykchey okchedy taly -

<f78r.P.27;F> s sheky ol kedy chckhy dain oty qokor oky dain chy ol -

<f78r.P.28;F> qokeedy qokey daiin olkain dal chedy ol old al cheety tedy -

<f78r.P.29;F> sol keedy sheckhy qokedy otal shedy otar ol chedy cthdy -

<f78r.P.30;F> qokedy ckhdy qokain chedy dalky lkain ykeedy okaly dy -

<f78r.P.31;F> ytedy daiin ykedy y ol sheey qokchy okal ol keedy dyky -

<f78r.P.32;F> dshedy qokeedy qotchedy qokaly dar okaiin okeeal am -

<f78r.P.33;F> y sain checkhy qokain cheeky daiin daiin y tees al y -

<f78r.P.34;F> qotchedy lchedy lchedy kedy qol saiin ckhain or -

<f78r.P.35;F> osal ol s aiin shes aiin oly -

<f78r.P.36;F> s ar aiin oteedy ol aiin chedy -

<f78r.P.37;F> qotaiin qokaiin okedy l keedy -

<f78r.P.38;F> shedy qol shedy qokaiin d rol -

<f78r.P.39;F> ykain chdar chedy qokain dy -

<f78r.P.40;F> dain chkaiin otaly kotaly -

<f78r.P.41;F> lchedy tchedy qokaiin dar =

<f78v.P.1;F> T> ykedy olkchedy qokedy stchy chedy rol dar okchedy qokedy -

<f78v.P.2;F> olshedy qokedy r shedy cthdy otedy kedy dal dal dol oty dal -

<f78v.P.3;F> qokedy chety qolshedy okedy dol ees ol chey qotedy ol dam -

<f78v.P.4;F> ol chy lshdy lcheckhy ol keedy lcheckhey lolkedy kain ol -

<f78v.P.5;F> qor olkeey olkain ol eesey ol cheeky dar okal dal olchedy -

<f78v.P.6;F> ety okeey or sheey ykeey loeey qokain okedy qokedy qol -

<f78v.P.7;F> otar y shedy otedy shedy qokeedy qokedy otar otedy -

<f78v.P.8;F> qokedy otedy qokain oteedy qokeedy dar okedy dkedy dain -

<f78v.P.9;F> y cheolk olkeedy qokedy ol chedol okeedy qotedy ror arol -

<f78v.P.10;F> dshedy qokedy or shedy tchedy qokeeedy okedy otchedy -

<f78v.P.11;F> qol chedy qol okeey ykal ol chdy qokain chcthy daiin -

<f78v.P.12;F> sheo r ol qokaiin shckhy otaly qol sheey qokal sain -

<f78v.P.13;F> dchokol chedy qokedy qokey qol chedy qokeedy lchey -

<f78v.P.14;F> qolkeshdy qol shedy olkedy okol chedy qokain dal -

<f78v.P.15;F> cheey qol chedy qokey or cheek chckhey tedy qokedy ls -

<f78v.P.16;F> lshey r shedy d qokedy okey lchedy qokdy daiin oly -

<f78v.P.17;F> qol sheedy qol lcheol lchdy dchdy da qor ol kal dy -

<f78v.P.18;F> chedy shckhy qokedy dal l shckhy qol qol oteedy qor -

<f78v.P.19;F> l chedy ol chedar shedy lor shedaldy orain =

<f78v.P.20;F> qotcheol otchedy qokain otchedy lchey cthar ol okalor -

<f78v.P.21;F> chedy l shedy olshedy otaiin ol qokar shedy yteedy -

<f78v.P.22;F> y kal shey ol shedy okal okchey okeol olchedy qol -

<f78v.P.23;F> qol chedy okeshy qoteedy ykeedy olshedy qokedy dy -

<f78v.P.24;F> ytaiin shedy ol sheedy olshdy shey kshdy shol kedy -

<f78v.P.25;F> teeol olkeshey qolcheol ol or sheckhedy or ol sham -

<f78v.P.26;F> qokaiin or sheedy otain ol shedy sol kchedy otaldy -

<f78v.P.27;F> l ol tar shr r ol ols sheey ol chedy oltar olkaiin -

<f78v.P.28;F> olkain shey qokey okar ol oteedy chcthy los aiin d -

<f78v.P.29;F> lchedy ytchey qol chedy lr al s aiin ol shedy ary -

<f78v.P.30;F> s al shol s ain sheety or oiiin okal oltal qokar ary -

<f78v.P.31;F> sor ar or dchor otaiin otain ytedy olshdy sholkal -

<f78v.P.32;F> lol cheor sheol dy qokar otalor =

<f79r.P.1;F> t>or ain shedy tchor or shek otar teedy otchalor otal shedy -

<f79r.P.2;F> qoteedy lshdy otchedy olshey ol shey qol sheey qoteey loly -

<f79r.P.3;F> y shealdy r shedy qoteedy chckhey qo y chey l chey qokeey r chedy -

<f79r.P.4;F> teey dar qotar sheds sheekeey qokeey okey qolshy olchey qoky ol -

<f79r.P.5;F> qokal shedy chcthy or chear salchey qol shal chey l cheal chol chy -

<f79r.P.6;F> shol otar ol olkeey qokey s ain ol cheey qol chey =

<f79r.P.7;F> T>olchedy qokar shey qokl ol cheey qokain chey qoty qokar -

<f79r.P.8;F> qokol cheedy qokal shed ykchedy chcthy yoky qokal cholo -

<f79r.P.9;F> saiin shedy tsheedy qokar sheol qolchey qoty qokal qokam -

<f79r.P.10;F> qokshedy qokain cheor okol sheeol qoteshy choty otechys -

<f79r.P.11;F> shoikhy chedy tshey dshdy otchar shek chcthy otal ory -

<f79r.P.12;F> qokchy qotchey ldain shedy qotaiin sal =

<f79r.P.13;F> T>sharol shckhy qotshdy qokaldy otchedy qotar or aiin ol -

<f79r.P.14;F> saral qokain checkhy qotal qol cheey chey dain chedy qol -

<f79r.P.15;F> qokl shey qokal chedy okol dyty r aiin ol sheol lchey -

<f79r.P.16;F> shain shckhy qoly kshedy otal sheey qokain shey qokam -

<f79r.P.17;F> qokaiin shy lsheey ls ais or aror otaiin ches olol ol -

<f79r.P.18;F> solor olshey qokaiin chey qokain otain otain otal ol dam -

<f79r.P.19;F> sol cheey chol sain oral shey qokain sheyky shoky oly -

<f79r.P.20;F> y shal y chedar oikhy scthey tal chear =

<f79r.P.21;F> T>ol shar shar tchey otshey okaos aiin okshey dalkeeey ry -

<f79r.P.22;F> lchey dal sheedy ekchedy otain shey qokchey ol dor chedchey -

<f79r.P.23;F> dar shear qotaiin ol lkain otchedy or alkl o tshedy otary -

<f79r.P.24;F> qokshedy qolkeey qolkeedy qokedy otain otchey okain y -

<f79r.P.25;F> cholchey qotshy qol shey qokar shedy oteey chcthy =

<f79r.P.26;F> T>olaiin olteedy qotchey dykeedy qokchdy otchedy shol ory -

<f79r.P.27;F> qokeedy sheey kas cheey olkaiin ol ory cholar oty oky -

<f79r.P.28;F> y dolsheey qokain o dain yteey chyteey otoldy l chey -

<f79r.P.29;F> lcheey qochey qody qokal alor okchd dchal dchy oly -

<f79r.P.30;F> y shedy qotal y sheey olon =

<f79r.P.31;F> T>olshey oltshedy sheol ykeey okeey cheor sheedy ol -

<f79r.P.32;F> s ol cheedy qoteedy okaiin ol olaiin shey daiin chey ol -

<f79r.P.33;F> daiin shedy qotshedy oteeedy oteedy chey qokain ol -

<f79r.P.34;F> lcheol kchedy qotas sheey teol oteedy =

<f79r.P.35;F> T>olchedy shedy qoteedy qotain o dy chckhes otal -

<f79r.P.36;F> s ol sheeol ol cheey os sheky sheol or shear oly -

<f79r.P.37;F> l cheol ol ol sheey olsheey shol keey okchey dain -

<f79r.P.38;F> tol olkeeey sheol qokeey =

<f79r.P.39;F> T>olkeey qokol otshdy olky orkar shecthhedy olkal -

<f79r.P.40;F> y shedy qokched oltshey otchotar ol okaiin chckhy -

<f79r.P.41;F> qokain shedy qotain oteedy chkain ol ol chedy oly -

<f79r.P.42;F> sain okain chedy lkchedy aiin okain oly cheedy -

<f79r.P.43;F> y shey qokain cheol qoky daiin chkam ar cheedy ldy -

<f79r.P.44;F> ydy aran okeey dar cheory =

<f79v.P.1;F> T>oldshedy olkary qotolol otaldy otedol or olorol -

<f79v.P.2;F> qoteedy qokchey qoty lshey qokain shey qor chdy -

<f79v.P.3;F> dol sheol okchy qokain sheedy qokshedy qokedy otaram -

<f79v.P.4;F> qokeedy qokedy qotain sol chedy r chey qoky lchedy -

<f79v.P.5;F> qolkeedy qokedy qotol saiin ory qokedy oteedy lcheam -

<f79v.P.6;F> ycheckhey r ain chedy qokain chedy olshedy dar y tam -

<f79v.P.7;F> qokshey qokeedy qol kedy qokeedy qokain s olchedy -

<f79v.P.8;F> ychedy qotey okedy tedyol sheedy qokeey qoteedy lol -

<f79v.P.9;F> sor ol sheey qokeedy qokechey qol =

<f79v.P.10;F> T>chedy lsheckhedy qokeey qokaiin olky otchedy tchedy -

<f79v.P.11;F> olcheey lchedy qolkeedy qokain chckhy otar ol kam =

<f79v.P.12;F> T>shdy okchdy qokedy qoteedy qokedy qoltedy qotedy oky -

<f79v.P.13;F> dain ar olshey dytain qokain checthy okeedy qokeedy ror -

<f79v.P.14;F> qokeey qokedy okeey qokol sheedy qokeedy r ol chey qokeedy -

<f79v.P.15;F> yteedy qokeedy qokain olkeey cheokain dy teey qokain -

<f79v.P.16;F> dol sheey qol olkshey qokeedy olkeedy qol okaiin oly -

<f79v.P.17;F> qol sheey chol ol dar qokaiin cheekey qoky otain oram -

<f79v.P.18;F> qokain sheey qokeey teey oteey lsheey qokeey olkeedy r chey -

<f79v.P.19;F> ykail shy qol ar shey qokedy qokedy qokedy dar olkain cham -

<f79v.P.20;F> dchedy lchey qety shedy okain ykees olkey oty shey qoly -

<f79v.P.21;F> d shey qokal sheedy sheky or ain otshdy dain cther aror -

<f79v.P.22;F> tshey ykeey r eatain oroiiin =

<f79v.P.23;F> tolkey okar ol okaiin okylor qokol okeedy dalary -

<f79v.P.24;F> y cheeas o oiin oeedy qotain chedy qokeey oteey qokeey lol -

<f79v.P.25;F> qokeey ol olshdy qotain oteedy olkain otshey sain ol -

<f79v.P.26;F> ykeedy okaiin dykaiin otedy dkeey tar ol otol oiiiny -

<f79v.P.27;F> odchey kar okain otar otain olkey =

<f79v.P.28;F> T>chey ksheol qokain okchedy otalshdy olkair otaiin okeedy -

<f79v.P.29;F> dain shey teedy lka otchedy qotedy otey tal dain oteey oty -

<f79v.P.30;F> qokain sheeky okar okey qokey tedy skain oteedy qoky -

<f79v.P.31;F> yshees aiin o ykeedy qokeedy qokar oteedy r ol tain -

<f79v.P.32;F> olkeey ol or ocheey ol ol o keeedy checkhy aror =

<f79v.P.33;F> T>or ar or yteey teey okar oshey qoky chey okeey ldy orol -

<f79v.P.34;F> ykeeey qokeey lshey qoky tchedy or sheedy otain sheor oly -

<f79v.P.35;F> qor cheey tain chl ol otol dain otain ol oteedy qokan -

<f79v.P.36;F> y sheey ol shey oltshsey sheetshey =

<f79v.P.37;F> T>ol ol shal tain okeey lkeey qokal otchsdy okeshdy -

<f79v.P.38;F> olkeeey qokeey okeedy shedy qokeey okain sheckhdy dag -

<f79v.P.39;F> qokeedy ykeey sheey or or aiin yekaiin chcthhy dar yty -

<f79v.P.40;F> qokees aiin okain ol oiin qokoin sheky qokeedy qokar ol -

<f79v.P.41;F> yshedy qokeey okain ol keey daldy chedy r aiin or ain -

<f79v.P.42;F> okchedy qokain sheky chedy ol aiin y daral =

<f80r.X.1;V> **ary =

<f80r.X.2;V> olchey =

<f80r.X.3;V> okalo =

<f80r.X.4;V> okalo =

<f80r.X.5;V> okaro =

<f80r.X.6;V> etar =

<f80r.X.7;V> olky =

<f80r.X.8;V> okalshedy =

<f80r.X.9;V> okan =

<f80r.X.10;V> okar =

<f80r.P.1;F> T>dol kshedy qtolkain octhor okchdy qokeedy qotcheol olkoiin y dar shey -

<f80r.P.2;F> dykshy ol otchedy qokain qotain chckhy qokoin okal qotain okedy qo l r -

<f80r.P.3;F> tchedy qotair cheol qokal qokal cheety qokain qokar qokain chedy qokam -

<f80r.P.4;F> s olkain shl lky chcthy qokain qotchy qotal dy chckhy lchey qotar otal -

<f80r.P.5;F> qokedy qokeedy checkhy olchedy qokain chey qokechckhy otar cheoltain sy -

<f80r.P.6;F> s olchedy qokeedy qokar ol chedy qokain shecthy qokeedy saltar chkain oty -

<f80r.P.7;F> s olky sheckhy sheky shkeol qokar sheky chetain ol olkar okain sheky qokal dal -

<f80r.P.8;F> taiin sheol qokain chety qokeedy qokar shcthy qotol sheckhy qokain olkam -

<f80r.P.9;F> dcheol shedy qokal qotaiin chtal schcthy qokal chcthy q okain okain ol oky -

<f80r.P.10;F> qoteedy keey qokain chckhy qoty dalched otain shedy qokair shey dalom -

<f80r.P.11;F> shedy qokey shckhey qotar chckhy otol teol sheol qotal oltain chcthy -

<f80r.P.12;F> qokeedy qol shecthy qokal keol qoky qokal shedy sal olkain shey qokl -

<f80r.P.13;F> y shey l shey kaiin lor aiiin shcthy cthhey ty ol keedy tar oky lar -

<f80r.P.14;F> lol chey rchy r ol dain oty qoty otalor sheckhy olkeey ral chedyor -

<f80r.P.15;F> dar sheal cheeky okain sol lshedy dol checthy orol eeesal olo teol ory -

<f80r.P.16;F> lchol dar shecthy otedy qol olcheedy otchecky qotchy qokaiin otair olky -

<f80r.P.17;F> lol shar otaiin olkaiin ol olkain oraiin olor checthy olor =

<f80r.P.18;F> T>cheol kal dal korchy qotey qoty rchedy qokal olkal shedy chty -

<f80r.P.19;F> otchey qoky chedy qokain shedy qol sheey qokal dar ary -

<f80r.P.20;F> dshedy qokal chcthy qokain shedy okaiin shey dain ol -

<f80r.P.21;F> qokal checthy sol chey okalol okaly qokeedy oly -

<f80r.P.22;F> sol chey qoky r cheykain sheckhy qokain okain ol -

<f80r.P.23;F> s olchey qokeey lkar otal olkeey okain shecthy ol =

<f80r.P.24;F**> cthcthey r cheky shetchedy qokor ol qockhey olchey qokedy kor oiin y -

<f80r.P.25;F> olkeey l sheol qokeey shedy qol shedy qokain shey qoty qokain qokady -

<f80r.P.26;F> qokeey rchey tain oteey qokain shekaiin sheckhy qolshey qokain ol lom -

<f80r.P.27;F> sol olkeeey otar orchey qokeey ltal or olor qokaiin ol shey qotar alom -

<f80r.P.28;F> sor olky qoty ty tor cheyky t otol otchedy qokain sheky qokain ol -

<f80r.P.29;F> qokeedy qokail oteey otain shedy ykeey rar alshees =

<f80r.P.30;F> t>orolshrdy otchey shetchy qotain shcthy qokedy daly -

<f80r.P.31;F> tolkain otal chedy qokar ol shedy checkhy or aly -

<f80r.P.32;F> y cheeytal checthy qokain qokain checthy qokain ol -

<f80r.P.33;F> chor sheckhy qokar checkhy okain sheckhy qokeey ly -

<f80r.P.34;F> qokain shckhy qok olkain chedy qokain checthy lor -

<f80r.P.35;F> okai n shedy qoka* chedy qotain cheky lteey lolom -

<f80r.P.36;F> qokain cheey olkain shedy qokain orol s =

<f80r.P.37;F> T>olchy ek al oir okain okaiin cheey kain y lor olkeey qokal -

<f80r.P.38;F> sal shy loiin cheey qoty shety cheoky qokiiin cheey ram -

<f80r.P.39;F> tiiin chey r al kir chey lkl ol shees okaiin olky oklor -

<f80r.P.40;F> lol chey saiin shety okaiiin sheor tchey lkaiin okainy -

<f80r.P.41;F> talky ol s al cheoly daiin otaly otain chey lkain olom -

<f80r.P.42;F> sol tl shey qokl cheey lkaiin ol olor aiin y daiin cheol kain -

<f80r.P.43;F> l ol eey lchey qokal cheol lchor otlol =

<f80v.P.1;F> T>chedy dolkchedy qokeedy qotedy qotol kchedy r ol y -

<f80v.P.2;F> tshedy qotedy olkain otal chckhy qoky daiin daly -

<f80v.P.3;F> schedy qolchedy qokaiin chcthy otaiin sheeky qol -

<f80v.P.4;F**> qokedy qokar qokain chedy qol qol shecthyhy qo l y -

<f80v.P.5;F> okeedy chedy olkeedy oithy qokaiin shckhy qotain ol -

<f80v.P.6;F> tcheol kedy tcheol kain shedy qokaiin otey qokedy chedy =

<f80v.P.7;F> T>olshol tchey qokol shedy qotshey salcy kchey stoltchy -

<f80v.P.8;F> olteedy qokaiin shedy qokain sheol qokchdy qokchdy qoty dy -

<f80v.P.9;F> tchdy qol tol tal tal dain chcthy qokal dal checthy qokal ly -

<f80v.P.10;F> sol sheey qokaiin shcthy dolshedy qokal shecthy qotain ol -

<f80v.P.11;F> tol sheedy qokar olky ror cheey sheckhy qotain chedy rol -

<f80v.P.12;F> ycheol kain shey qokaiin chedy qokol olkain shcthhy l -

<f80v.P.13;F> l or ar ol olor chey kal dy =

<f80v.P.14;F> t>shedy qokain shedy qokar otal qotshedy qoty lchedy qotal or -

<f80v.P.15;F> qotaiin chty lchedy s al y tol chey qoteedy otal dain ol dal -

<f80v.P.16;F> cheol key qotar dy qotal dy keedy qokain oty loldy tal -

<f80v.P.17;F> solcheol qokaiin shecthy qokal cheol dy qotl olkal ched or -

<f80v.P.18;F> ychedy qol okaiin olkedy or okain =

<f80v.P.19;F> T>sheoldy dkshey qokoty ror otor oltoikhy oltydy -

<f80v.P.20;F> ysheey qo ras ol cheey daiin shey qokaiin ol okaiin -

<f80v.P.21;F> tor kain okal y rchey qokal olor aiin okal otam -

<f80v.P.22;F> dchedy qokal ol chey dal or shedy l shedy =

<f80v.P.23;F> T>olteshol oty shey qotshedy qoteedy qotol shy kolshd qoky -

<f80v.P.24;F> yshedy qokeey qokey qoty qotol otaiin ol chedy qoky daiin -

<f80v.P.25;F> lshedy qoty olol cheey qokain okalchy tal or checthy sar -

<f80v.P.26;F> qoty cheyqy taiin chey lchedy shedy olchey =

<f80v.P.27;F> T>shol kain olkar shey qokain dal oltaiin okain shal qoty -

<f80v.P.28;F> olcheol qokain or al chain qokain ol kaiin okeedy qokey ly -

<f80v.P.29;F> qokain olkain olkain ol keeol =

<f80v.P.30;F> T>ol or olkain oikhy qokaiin okain okar shey qolky -

<f80v.P.31;F> qol ol oiin olkain ol chedy qokain olshey qokain -

<f80v.P.32;F> s olkain shol kair or arol keedy olky qolkain shedy -

<f80v.P.33;F> qokeedy qoker olkain olshedy qokey qokeey tchcthy lom -

<f80v.P.34;F> dol sheyr shey olshey cthor yleedy olkain shcthy qoly -

<f80v.P.35;F> tol oltain olkar y qol qol kain okiin ol kain shey ldy -

<f80v.P.36;F> soin okain sheor ol shey daly olshedy olal shedy lchy -

<f80v.P.37;F> tolshdy qokeedy shky ololchey =

<f80v.P.38;F> T>ol kedy l sheckhy olky ot olkchy r chey qcthy rchey ral -

<f80v.P.39;F> sol aiin chey qokain ches ol chckhy qokeedy tchdy ar al -

<f80v.P.40;F> qokain ol cheeor olar chey tchar ol chedy qotal olchedy -

<f80v.P.41;F> tor ar ol ar shckhy lkol otol chedy qokain chckhy qokal -

<f80v.P.42;F> tol al aiin olkal shar shedy qokol chdy ldol dar al -

<f80v.P.43;F> sor ain shkain shar ok shey dal ar shotal dy -

<f80v.P.44;F> qokal orol =

<f81r.P.1;F> T>olchey qokedy shol otchedy oltchedy okshdy oly -

<f81r.P.2;F> dchey lshl alched qokol chol otar chedy oky -

<f81r.P.3;F> qotey l chees olkal ol chedy okar shedy -

<f81r.P.4;F> dchedy qokain ol ol chcthy ykeedy al -

<f81r.P.5;F> qol cheol okeey ol ol ol aiin ol orain -

<f81r.P.6;F> s ar ol eses oteey shor qokeey ol -

<f81r.P.7;F> dshees okain chcthy otey okain -

<f81r.P.8;F> T>chedy qokeey oty qotey oteey oly -

<f81r.P.9;F> qoteesy qotedy qokeedy chcthey -

<f81r.P.10;F> chol dain otedy cheey qotain ly -

<f81r.P.11;F> ol sheol olkedy sheckhedy ol tedy -

<f81r.P.12;F> y chedy tedy ol sheedy qokeey loly -

<f81r.P.13;F> dchol shedy qotedy qol chedy chety ry -

<f81r.P.14;F> qokechedy qol sheedy or ain arol oeeedy -

<f81r.P.15;F> s ain ol cheedy qokeedy otedy =

<f81r.P.16;F> T>olchdy qotchol qokor oltchedy otol oraisy -

<f81r.P.17;F> y checthy okeedy shey qokedy ol o chedar -

<f81r.P.18;F> osheedy shedy ol shedy okeedy orar -

<f81r.P.19;F> qokedy sheedy chedy qoteedy ol am -

<f81r.P.20;F> qotchedy qol chedy qokeey o daiin rain daly -

<f81r.P.21;F> dshedy qokal olkeey oteey olshey otey lol -

<f81r.P.22;F> qotal chedy qol ol daiin ol chedar ol oly -

<f81r.P.23;F> chey okain sheckhy soiin chey lchey -

<f81r.P.24;F> T>ar ody shecthy cheol qotal dar otedy oly -

<f81r.P.25;F> sar shedy qol otain okais okal chedy dy -

<f81r.P.26;F> T>chedy qokey oteol qol sheor shedy qcthdys -

<f81r.P.27;F> sal chedy qokedy olkedy dol qokchedy -

<f81r.P.28;F> qokesdy chedy qokar chey taiin otey lchl -

<f81r.P.29;F> y sheedy shy chey l chcthy ytar olkaiin ol -

<f81r.P.30;F> l shedy qokedy sor olkar ol kaiin olkshdy -

<f81r.P.31;F> sol shedy ol lchedy shedy shy olkedy ches ar or oraiiin =

<f81v.P.1;F> T>ar shey keedy shekal dal dar ol tchedy shek dain okal shcky -

<f81v.P.2;F> qokedy okaiin kair okal s ar ol kain olkaiin al ol r ol dl -

<f81v.P.3;F> s aiin daiin ol keedy okedy dykain shek chdy dalal oldy -

<f81v.P.4;F> qokaiin okain cheeky dy ol kaiin dain dy daiin chckhy -

<f81v.P.5;F> okaiin daiin otain chckhy okeedy qoky kar daiin okas -

<f81v.P.6;F> qokain okaiin ol chedy cheol lky l s aiin okain daldy -

<f81v.P.7;F> ol or ol sheckhal daiin qokeedal daiin chckhy schedy qol -

<f81v.P.8;F> ykal or shedy sheedy qol keedy daiin dkain cthedy oldy -

<f81v.P.9;F> y ar ol chey kaiin okeey daiin olor checkhy daiidy =

<f81v.P.10;F> T>ol shy oshyteed qot okeedy okedy okshedy qoky dais am -

<f81v.P.11;F> y shey qokeey okeey oky ykeey qoky okylky olchy ky dsholyd -

<f81v.P.12;F> qol ol chdy shedy qokedy ytedy chetedy lkedey ytedy -

<f81v.P.13;F> ykeshey dchsdy ytedy ytedy dar ykedaithy qoty ykedy okal -

<f81v.P.14;F> dshedy ykeedy shecky daiin okedy qokeed qokedy lchtchdy -

<f81v.P.15;F> qokal chedy ol sheey salshcthdy qokchedy r chedy l tary -

<f81v.P.16;F> l or shedy qoeedy ol chy r shdy lshedy dar chdy tchdy -

<f81v.P.17;F> sshkchdy chedy ol shedy qol chedy qokain shckhy dl ral -

<f81v.P.18;F> qokchdy chey ol cheky ol shedy qokedy qokedy chckhy qoky -

<f81v.P.19;F> s olkeey ol shedy qokar shckhy dshedy qokar qokal dol chy -

<f81v.P.20;F> qockhey chckal chedy qokedy l shety qoldy ltedy qotain -

<f81v.P.21;F> lsho qokey lshedy lshedy chedy qolky lchedal qol otar -

<f81v.P.22;F> qokal qol oiin cheey dal lchedy chedy s al chtedy tar -

<f81v.P.23;F> shol qokchy ykaiin olkain shedy qoky dchedy rol ol cthdy -

<f81v.P.24;F> ytey okchedy qokal okeey qol cheedy sal teol dchdy ly -

<f81v.P.25;F> y shedy qotedy shol chedy y shchey ol chey qol chedy tchd oky -

<f81v.P.26;F> qol chechol tar oiin okedy dal shey olkeol olkeedy okeol -

<f81v.P.27;F> dsheol oiiin olkeedy tedy cheky shckhedy chal =

<f81v.X.1;V> otain olkal =

<f82r.P1.1;F> qosheedy qokeol daiin shckhy okeeor cheey daiin shey -

<f82r.P1.2;F> dchedy qol chedy qokain dy qokeedy qokal lcheckhy lched -

<f82r.P1.3;F> qokeey l checkhedy qokal y s olkaiin chckhy qokaiin -

<f82r.P1.4;F> qokaiin octheol chkeey ldy oteey qokal sheckhy qoky -

<f82r.P1.5;F> sol lkchedy qokeedy qokal cthol chedy qoteedy qokal -

<f82r.P1.6;F> sar shedy qol shedaiin sheckhy otal sheky qotaiin chedol -

<f82r.P1.7;F> dshedy sotaiin qokar shedy solshedy qokeey qoky ls cheey -

<f82r.P1.8;F> qekeey sheedy qokedy lcho r cheey qokey qotal chedy qoteor -

<f82r.P1.9;F> sshol shecthy qokaiin chkedy rchey dairchey qokaiin =

<f82r.X.11;V> orol dain =

<f82r.P1.10;F> kolchdy qokedy qotol qotedor chot chedy qotal chedy kam -

<f82r.P1.11;F> otedy qodched olqo dar checkho l olol okal okair chedy -

<f82r.P1.12;F> tcheol olchedy qokeedy qotedy chedar cheey l chey sal arol -

<f82r.P1.13;F> n olchy qokal chey qokain deeedy qokeey qokaiin olchedy -

<f82r.P1.14;F> tedy lchedy qokedy qokchdy lkeedy qokaiin dy daiin chdy dy -

<f82r.P1.15;F**> qokeedy lchedy qokeedy cheey r or ol s aiin chey raity dam -

<f82r.P1.16;F> dshedy qoteey chedy qokeeey qokedy lteedy qokeedy ral chey -

<f82r.P1.17;F> T>olched otain shedy shedy dal chedar qokeey ykeey ls ar aiin ory =

<f82r.T1.18;F> okain char okain qokeedy lchy =

<f82r.P2.19;F> T>osalshy qokedy cthal shedy sheol keeedy lkaiin shedy qoly -

<f82r.P2.20;F> daiin cheoky lkedy ral shey daiin chey qol chedy qokeey dal -

<f82r.P2.21;F> qokaiin cheor sheey qokaiin shckhey qol keeedy qokeeey rary -

<f82r.P2.22;F> cheey qcthey qokeey lcheey daiin chey qokeeedy lchedy lar -

<f82r.P2.23;F> qokeedy lcheedy qokeey sal r aiin qokeey lkeey qokeey raiin ydy -

<f82r.P2.24;F> dol qoesedy sheeerl sheedy lshed qockhey lchedy lor sheey ry -

<f82r.P2.25;F> tshey qokeedy cheal lchedar ches aiin oteey qokaiin okey -

<f82r.P2.26;F> T>chedy rsheal daldy qokeedy rshedy qoteedy qokeedy lochedy -

<f82r.P2.27;F> qokoiin shedy qokeedy qotain chcthey qoteeol chey qokaiin oly -

<f82r.P2.28;F> dcheey lchedy qokeedy lchedy rchedy okchhy qotedy qoty qoty -

<f82r.P2.29;F> qoteey raiin cheol qoteey shedy qokeey lshedy qokeedy ram -

<f82r.P2.30;F> cheol ol rsheedy lchedy qoty lcheeor qokain cheedy lched -

<f82r.P2.31;F> teaiin she daiin chckhey lchey lcheckhy sheey lr chey rain -

<f82r.P2.32;F> sain ol cheol ikhey cheor chey =

<f82r.X.1;V> ol oiin =

<f82r.X.2;V> darary =

<f82r.X.3;V> darol =

<f82r.X.4;V> dolol =

<f82r.X.5;V> okairamy =

<f82r.X.6;V> okaldy =

<f82r.X.7;V> okal =

<f82r.X.8;V> okar =

<f82r.X.9;V> olky ky =

<f82r.X.10;V> okeear =

<f82r.X.12;V> sororl =

<f82r.X.13;V> sokoly =<f82v.X.11;V> otechdy =

<f82v.X.13;V> otedy =

<f82v.X.1;V> daiin oty =

<f82v.X.12;V> otedal =

<f82v.P.1;F> t>okol olkchedy qokeedy qokedal shol qotal otdal dal olshedy -

<f82v.P.2;F> qokedy lshedy qotol dol shedy shedy dy dar otedy chetedy lokam -

<f82v.P.3;F> dair ol chedy qotedy qotedy chsdy qotal qoty qokal qokedy lo -

<f82v.P.4;F> qokain sheol qoteedy chedy qokey qokedy qokol chedy chedy lchy -

<f82v.P.5;F> salshedy lchedy dolshedy qokal sheckhy shey teeol oteedy qokedy -

<f82v.P.6;F> qotey qokal shoky qokal chedy qotal shedy =

<f82v.P.7;F> T>cheol dar qokeey cheeky qokol dal shedy tchdy rol qotedy rol -

<f82v.P.8;F> dal shol dar ol qoky qol chedy qokar qotey tyqoky chcthy qoky -

<f82v.P.9;F> tchedy qocthes qokar chckhy qokain chol kaiin chckhdy qokoldy -

<f82v.P.10;F> dolchedy lchey r ol rol cheey s ain sh*ey =

<f82v.P.11;F> t>ar sheckhy qokal qokain cheol tedy rchedy tchedy rsheol dal -

<f82v.P.12;F> qokedy lchey cheey r aiin shes qokchey qokain okal dy lchedam -

<f82v.P.13;F> or ain shedy qok char okai qokeedy rcheey qotedy chtedy rcher aly -

<f82v.P.14;F> ykeedy qokeedy chedy qokar okeey lkedy qokal olkeedy qokeedy oky -

<f82v.P.15;F> qokal chedy cheal chedy oty chdy dy checkhy otal chl s =<f82v.X.8;V> olkeedy =

<f82v.X.3;V> okalchy =

<f82v.P.16;F> T>olsheol qokedy qol kedy rshedy qokedy rsheedar ainoly -

<f82v.P.17;F> dain chey qokeeey qoky okaiin okain olkain otain okar aly -

<f82v.P.18;F> qokain chedy qolkshey qotal shey qokain ol checkhy ly -

<f82v.P.19;F> y shedy qolchey qol aiin otain olkeedy qotshedy oll -

<f82v.P.20;F> dshedy qokaiin olchedy qokal shedy qotal dy tar y lal -

<f82v.P.21;> qok sheol kechey qoky ral tchdarol sheytchdy qokal -

<f82v.P.22;F> saiin shey qokol chol qol sheedy qokal shedy qokaiin -

<f82v.P.23;F> qokain sheal qolchedy qokaiir olkaiin shedy =

<f82v.P.24;F> t>chal olkair sheeky qolchey qokar shey qokain otshedy -

<f82v.P.25;F> daiin chey qoky shedy qokaiin olkeedy qokechedy qotar -

<f82v.P.26;F> t>ol olor chey qokain shedy qokain olchesy ol r ain dar -

<f82v.P.27;F> qokeey r ain chey qolkain oky otal y qokal sh ol shalsy -

<f82v.P.28;F> sar ol lor aiin chey qokain oroiiin =

<f82v.P.29;F> qody shar aithhy qokchey kchey olkain otchedy qkol shty oral -

<f82v.P.30;F> yckhey qokain chcky otaiin olor okain qolkeey qotar olkain -

<f82v.P.31;F> cthor chey qsain qokeey qokain otain otal okeedy qokal dym -

<f82v.P.32;F> s aiin shey qokeedy qokar sheecthey qokaiin daltedy rcheald -

<f82v.P.33;F> sol chey r alchey chol olkol chckhy dal chckhy olkain olkeeyr -

<f82v.P.34;F> T>cheol shedy qokaiin sholdy =<f82v.X.2;V> okain =

<f82v.X.9;V> olkol =

<f82v.X.7;V> okeoky =

<f82v.X.6;V> okedar =

<f82v.X.5;V> otedal =

<f82v.X.10;V> otchdy =

<f82v.X.4;V> okol =

<f82v.X.14;V> otoldy =

<f83r.P.1;F> t>chedy ltchedy otshedy chet ol t>chedar shedy qotchedy -

<f83r.P.2;F> sol cheey qokaiin shol lchs shey qoteedy rches ar chedy dar -

<f83r.P.3;F> olkeedy qotal chkeedy chey daiin chey lchedy qokaiin qotyl dar -

<f83r.P.4;F> qokshedy chedy qokedy chkedy daiin shetar shedy qokaiin chedy -

<f83r.P.5;F> dsheey qotaiin checkhy qoty cheg shedy qokeey rchedy qokeedy lo -

<f83r.P.6;F> schedy chedchy qokal olchedy qokaiin chedy qokeedy lchedy qoky -

<f83r.P.7;F> solshed lsheedy qeeedy qoky o qol rsheedy qokedy qoteedy qoteedy -

<f83r.P.8;F> T>chedal otedy shecthedshy qoky chedy chary =<f83r.P.9;F> T>chor checthedy qokedy lsheedy qokchdy r shedkedy qokshdy qoty -

<f83r.P.10;F> olkeey rchs che* ols aiin skal dain cthal s aiin chky lal sam -

<f83r.P.11;F> sor shedy qokaiin chkain shcthey qokedy okair sheedy lchedy lo -

<f83r.P.12;F> qockhol sheckhy otal qokeal sheckhdy ckol okedy qokedy qokal -

<f83r.P.13;F> sal cheol tar shedy s altedy s air qokedy qcthhedy lchcthedy ldar -

<f83r.P.14;F> qokchedy qokeedy shedy qokshedy dal lchedy qokaiin shcthy dal sy -

<f83r.P.15;F> s aiin shedal shecthy chey tal shcthy dalchdy qotchedy lchedy -

<f83r.P.16;F> tchedy qokchdy cheedar chldaiin chedy qotain checthy chealror -

<f83r.P.17;F> dcheo kedy lkeed shckheo ytaiin shechy schety =

<f83r.P.18;F> T>dalshdy shocthedy otar shedy otshedy otshdy qokedal shdy soldy -

<f83r.P.19;F> sar shedaiin o ckhey sain ched shedy qetal dal shedy shey l chedy -

<f83r.P.20;F> solkeedy qoteedy qokeey qokedy sol cheeety qokedy qoky saiin -

<f83r.P.21;F> solkeedy qokedy otedy sol chedy lkedy qokchedy qokedy chckhdy sar -

<f83r.P.22;F> schedair otchedy qokeedy chedain chedy qotedaiin otaiin otedy ldy -

<f83r.P.23;F> tchedy qotedy qokal shedy qokedy shecthedy shecthy otar chedy -

<f83r.P.24;F> soiiin checthy chety otaiin olsaly shedy =

<f83r.P.25;F> qokeedy qolchey qokeey qokedy chedy otal -

<f83r.P.26;F> otchey qokeey qoky tol shedy qekyldgy -

<f83r.P.27;F> dain chedy qokeedy shckhedy shckhedy -

<f83r.P.28;F> saiin cheeky sheey qokedy shedy oldy -

<f83r.P.29;F> s alchsdy cheey qody kerd oldy -

<f83r.P.30;F> s okeedy qokeedy qoky saiin* -

<f83r.P.31;F> techedy qot chedy okeedy ldy -

<f83r.P.32;F> ch cheol qokchedy lchedy qokey -

<f83r.P.33;F> sy s oiin sheekchy qokey sain -

<f83r.P.34;F> shky lchedy dol shed qokchy -

<f83r.P.35;F> saiin cheky okeeol okain chdy -

<f83r.P.36;F> sor aiin shy shey lshedy qoky -

<f83r.P.37;F> sol lkedy lchedy qokol shedy -

<f83r.P.38;F> or chey qockhey dair ydy -

<f83r.P.39;F> qokain shey kain chckhal -

<f83r.P.40;F> sol chedy olchedy chedaiin -

<f83r.P.41;F> solkeey qokey raly ol solkey lchedy qolkain dal -

<f83r.P.42;F> solchkal cheol qotar ol sol ol chcthdy l chedy l chdy -

<f83r.P.43;F> daiin ol dain chey ldalor daiin sheol chedy qotyl rar -

<f83r.P.44;F> sol r tain cthal skar shedy =

<f83r.X.1;V> chtarol =

<f83r.X.2;V> olsaiin =

<f83r.X.3;V> otchdy qotchdy shedal -

<f83r.X.4;V> dal cheol lol chdal aiin -

<f83r.X.5;V> sol daiiin chedy =

<f83r.X.6;V> saraldal =

<f83r.X.7;V> darolsy =<f83v.P.1;F> T>oldaky dalol otedy chtair otchedy qotal shedy chetchedy otchey -

<f83v.P.2;F> dol shedy qokedy shedy qotedar checthedy qokedy qotal chey dar -

<f83v.P.3;F> qotain chcthy dal olkedy shedy qotaldy qokaiin dair shedy oteey -

<f83v.P.4;F> dain sheedy oteeody doldy qotedy qokeedy qokedar sheol dy qol oly -

<f83v.P.5;F> qokal shedy qotain chedy chedol daiin otaiin shedy qokeedy okaiin -

<f83v.P.6;F> chedy qotchdy otalshedy sol chl eees okeol shedy qokol chedy qokal -

<f83v.P.7;F> qokeey oteey qokalol chedy dy dol qokal olkshedy qokeedy qokal -

<f83v.P.8;F> solkeedy qokaiin okaiin ched okchey =

<f83v.X.5;V> ololary =

<f83v.X.7;V> okarchy =

<f83v.P.9;F> T>chedar shedal qokar shedal - okchdy qokedy okail shedy qoky lsheg -

<f83v.P.10;F> daiin shckhy qoeeo lldar cheey qoal qokeedy olkar sheedy qokain olal -

<f83v.P.11;F> qol chey qo lched qolky qokal chedy chedy daiin chckhey cheor ol lal -

<f83v.P.12;F> s alch ed qol shedy qolchedy qolchdy qol rchedy cheol qokeor sholdy -

<f83v.P.13;F> qotaiin cheol shey qokeey cheol dal cheeaiin olkeedy qokal chaloly -

<f83v.P.14;> daiin qokal sheckhey qokeey chal qokeey qokaiin chedy sar al -

<f83v.P.15;F> qokain cheeol qokaiin sheol qokear cheedy olcheey qokal qokaoy -

<f83v.P.16;F> s ol keedy qokeedy qokeedy saiin okaiin chedy qokeedy qolkeedy -

<f83v.P.17;F> qolchedy qo lteedy qokeedy qokal okaiin chear checkhy dal checkhdy -

<f83v.P.18;F> T>octhey cheor olol cheol tedy sheckhal shchckhy cheal =

<f83v.P.19;F> qokeed qokaiin sheolkain sheol olkeedy l shedy -

<f83v.P.20;F> chor qokar cheolkain shckhey qokal cheor ols -

<f83v.P.21;F> qol aiiin chckhedy sheol qokaiin shckhy l chey -

<f83v.P.22;F> ol cheedy qokeedy qokain dal shal shldy lor -

<f83v.P.23;F> y shey otechd ar okol dal shedy qokal y -

<f83v.P.24;F> sal chear shey qokar shedy qokain ollchy -

<f83v.P.25;F> d sheol cheol shedy qokaiin cheeky lols -

<f83v.P.26;F> qol shol cheedy qol oqo qokain ol sheam -

<f83v.P.27;F> ol cheal shedy chey tal shedal dalshdy -

<f83v.P.28;F> qokaiin chedy qokal otal chedy qotals -

<f83v.P.29;F> oyshey qol qokal chedy qoty -

<f83v.P.30;F> qol olain sheol qo qokal sheol -

<f83v.P.31;F> shey otchey cthey olchy =

<f83v.X.6;V> okaiin =

<f83v.X.8;V> okchdy =

<f84r.P.1;F> kol chedy qokeey otedy dytedy okeedy olshed otshed ykshedy qotedy otoly -

<f84r.P.2;F> tol or sheey chckhdy schckhy dal y shedy otedy qol or ol eedy qokeey or oly -

<f84r.P.3;F> qokeey dar shedy qokedy qokeedy qokedy chedy okain chey qokedy dar olar dy -

<f84r.P.4;F> tor shedytedy o*l ol cheol shedy shckhy qokal olkedy =

<f84r.P.5;F> T>chol cthol sol teol tedy qotedy qokeedy qokeey ol keedy tey qokedy qotar oly -

<f84r.P.6;F> otchy ol shedy qokedy shedy okedy shckhy chckhy olchey schey dal chckhy ral -

<f84r.P.7;F> qokey s ol yqokain qolkeey qotedy qokain shedy salchedy =

<f84r.P.8;F> T>sholtchckhdy qokeedy dy qokedy daiin shckhedy qokaiin checthy dar checthy am -

<f84r.P.9;F> qokaiin chol cheky okal y chey okal chedy tor y otshedy qokey l shedy -

<f84r.P.10;F> qotchsdy ykeedy qokal ol shedy qokedy qokeedy qokeedy chedy raiin chey otar dar -

<f84r.P.11;F> dar sheor shcthy qokeor qotedy rshedy qolchey oteey qol shedy ol dain ol or -

<f84r.P.12;F> T>ol tar shedy qokedy okal shey qokar chckhy otchey qokchedy chey qokaiin -

<f84r.P.13;F> t>chedy qotchedy otaiiin chcthy shedy otedy qoty qotedy ol okedy otedy ram -

<f84r.P.14;F> qotol shcthhy oty dar shcthy schdy qokeedy olkey =

<f84r.P.15;F> T>alchd kchedy shcthy olky dar otalkaiin o qokchedy or aiiin okoly oroly -

<f84r.P.16;F> s or ol olaiin oqol y qor or ckhedy chkedy okain shedy qokolchedy olain -

<f84r.P.17;F> qokeedy okeey dar olchedy qsolkeedy rar checkhy otar chedy olchcthy lor -

<f84r.P.18;F> dchdy qokedy ol chckhy olchdy sar or ykeedy chetey r ain shedy shekam -

<f84r.P.19;F> ykchdar or ar ar shedy qokal daiin shedy olkedy qokedy qoky chedy daiin -

<f84r.P.20;F> qotar ytedy tedy dar olkedy qotedy shckhy chtol tedy dar or oly -

<f84r.P.21;F> shol tchdy tedy ykain shey cheol y tedy ol kedy okedar ol keed ol ary -

<f84r.P.22;F> d shey teey sar ol shedy dar aldy otedaiin shckhchy chckhy daiin or yly -

<f84r.P.23;F> qokal daiin dain otey cheor air shckhy orair oro =

<f84r.P.24;F**> shey dar shey dain aiin shedy orol ykar okedy qoky chedy - okedar chey alol -

<f84r.P.25;F> qoteedy qokol otedy shedy qokeedy dal ol dam -

<f84r.P.26;F> s or olchdy lshedy qokchy dol otedy ytchor olky -

<f84r.P.27;F> dshedy sheedy qokedy chedy teedy qokeedy -

<f84r.P.28;F> qokeedy dkedy olshedy qokal shckhy olkeedy -

<f84r.P.29;F> dshedy oteedy qotar chekar or shedy saiin -

<f84r.P.30;F> okaiin oteedy qokain shedy qokeey qotedy -

<f84r.P.31;F> qokain otchedy skeey rcheky dol okeedy -

<f84r.P.32;F> ykedy qotedy chcthy ol chcthy dar ar ory -

<f84r.P.33;F> yteol chedy qokor shekedy okedy cthhy dam -

<f84r.P.34;F> dchedy qokedy ar aror okedy okedy =

<f84r.X.1;V> okal =

<f84r.X.2;V> or shekar =

<f84r.X.3;V> ydy =

<f84r.X.4;V> okedy =

<f84r.X.5;V> loly =

<f84r.X.6;V> doiir =

<f84r.X.7;V> ol shy =

<f84r.X.8;V> otedy =

<f84r.X.9;V> lkol =

<f84r.X.10;V> okolshy =

<f84r.X.11;V> otoly =

<f84r.X.12;V> dshedy =

<f84r.X.13;V> otaly =

<f84v.P.0a;F> otdy dar chdy dar or am -

<f84v.P.0b;F> s oiin okeeey s ol okal y =

<f84v.P.1;F> kor shedy otedy qotedy otedar ckhd ar ol -

<f84v.P.2;F> oteey qokeey okey chetain shecky daiin al -

<f84v.P.3;F> qokeey oteedy shedy qokeed or okeedy ry -

<f84v.P.4;F> ykeedy qoeedy olkeey sheky qokeey -

<f84v.P.5;F> T>oiin ol kedy okedy qoky okchdy qokey -

<f84v.P.6;F> qokedy okedy qokeedy okeedy shedy qoky -

<f84v.P.7;F> sheol qolchey okeedy saiin okeedy chkeedy -

<f84v.P.8;F> qoteed otedy sheedy qokeedy qoeedy okeedy dam -

<f84v.P.9;F> shedy qoeedy ol cheey daiin chckhedy dain dy daiin -

<f84v.P.10;F> qokees qokedy otedy shedy qokedy dol olkeedy dol teedam -

<f84v.P.11;F> shedol chedy okedy otal chckhcdy qotedy dokedy dol lkeey qokydy -

<f84v.P.12;F> dshey olkchy dal ol otedy okedy okedy qokedy dal dar ol chedy sain -

<f84v.P.13;F> qokshedy qokeed y daiin checthy okal ol kedy chedy dolkedy okedam -

<f84v.P.14;F> s oiiin ol chedy qol kedy shey qokedy qokey dol y ol shedy qokedy -

<f84v.P.15;F> qokeey otol chedy daiin dol sheedy chedy okedy rkchdy kol kaldy -

<f84v.P.16;F> dsheey qokeedy ykedy qokor shedy qoky dol shckhy qokain ol koldy -

<f84v.P.17;F> s olkes ol okar sheky shkol qokor chdy tal shedy okar okedy shedy dy -

<f84v.P.18;F> tolshy qoky qokedy shedy qokeedy =

<f84v.P.19;F> T>chol shedy shtal okedy otchol or kchdy okched ys aiin ckheey ols -

<f84v.P.20;F> oshey tedy okain shey qokedy kchdy okedy okey dy okedy olshdy - okar -

<f84v.P.21;F> qokeey olkaiin okol shedy cthy kor ol orar - ydairol -

<f84v.P.22;F> y cheey okeedy olkain ol chey saiin oly - ychckhy -

<f84v.P.23;F> qokaiin okaiin olol okal chedy chedy - dshedy -

<f84v.P.24;F> ol qokar shedy qol otedy olchedy -

<f84v.P.25;F> y or shedy qolkeedy olchedy olkal -

<f84v.P.26;F> dal shedy qokedy shedy dain daiin -

<f84v.P.27;F> sain shedy qokeey daiin okedy oldy -

<f84v.P.28;F> qokey ol keed qokedy qokey qokeol y -

<f84v.P.29;F> chal daiin otal chdy otal chckhor aly -

<f84v.P.30;F> qokedy shey kal okedy ykchedy tedy lolor - okchdy -

<f84v.P.31;F> shedy qokey qokedy chey dar okey okeshy olchy - solchey -

<f84v.P.32;F> qokain ol chedy olchey s al or chdy dchey okey l chy - dais aldy -

<f84v.P.33;F> shor ol okain shedy ol shedy tol okeedy chedy okedy lol - darchy -

<f84v.P.34;F> qokey sol kedy okey lkain shey shes ol shedy qokeey ror - ys*khy -

<f84v.P.35;F> chckhy qokaiin shey dain qokeey daiin okaiin qokal dys - ochedy -

<f84v.P.36;F> qokchey qokeedy okedy dolor ol chedy oteol olol -

<f84v.P.37;F> lshedy qol aiin okey olchey lchey olshedy shckhy soly -

<f84v.P.38;F> yteedar olkeey olchey qokey lkeol dy daiin olkedy ykaiin -

<f84v.P.39;F> sor otes dol kedy otol chedy =